Veting d.o.o. je srpska kompanija koja se bavi prodajom najkvalitetnijih preparata za svinje, piliće i krave. Zahvaljujući Veting-u, dokazani suplementi, kao što je Bergaprime P kompanije Berg + Schmidt, koja se rangira među najpriznatijima u Evropi u oblasti unapređenja produktivnosti stočarstva, dostupni su na srpskom, crnogorskom i makedonskom tržištu već skoro dve decenije.

Stočarstvo je oblast koja se u jadranskoj regiji suočava sa smanjenjem broja stoke, dobrim delom i zbog upotrebe neadekvatnih suplemenata u njenoj ishrani. Stoga vam Veting nudi rešenje u vidu visokokvalitetnih veterinarskih proizvoda koji sprečavaju izbijanje i širenje bolesti, smanjuju broj uginuća na minimum, ubrzavaju rast i omogućavaju kompletan, nesmetan fizički razvoj životinja.

Kompanija Veting odnedavno ima i svoju produženu ruku, kompaniju Bee Sting, koja predstavlja novitet i osveženje na tržištu suplemenata za pčele. Drago nam je što smo u poziciji da budemo vašim životinjama na usluzi!